Về chúng tôi

Chúng ta là ai? Chúng tôi được thành lập ở thành phố Yiwu cho tiệm tạp hóa nội thất và cả cửa hàng bán dụng cụ thép không rỉ quốc tế.Nhờ doanh số ổn định trên đất nước, cũng nhờ sự tăng cường bán hàng trên quốc tế, và các yêu cầu của chúng tôi về việc tiếp tục sản xuất các sản phẩm sáng tạo, thiết kế hiện đại, chúng tôi quyết định chuyển tới Hàng Châu, nổi tiếng với những tư tưởng công nghệ cao và sáng tạo,Với tư cách là công ty công ng...